Priser

Vi har overenskomst med sygesikringen og almindelige konsultationer og henvendelser er selvfølgelig gratis.

Ved rådgivning omkring rejsevaccination koster den første konsultation 400 kr, da der skal udarbejdes en vaccinationsplan afhængig af rejsemålene og tidligere vaccinationer . Efterfølgende vaccinationer koster 200 kr i honorar samt vaccinernes indkøbspris. Bemærk at mange andre vaccinationssteder har en højere pris på vaccinerne og en lavere konsultationspris.

Priserne er vejledende – ændringer kan forekomme som følge af eksterne leverandørændringer.

Privat konsultation/vaccination                                                            400 kr

2 eller flere til ens vaccinationer                                                           200 kr

Kørekort incl moms                                                                                 500 kr

Uarbejdsdygtighedserklæring uden moms                                         450 kr

Erklæring på engelsk                                                                                100 kr

Syns og Høreprøve søfarende                                                                550 kr

Søfartsattest incl moms                                                                           911 kr

Gruppe 2 konsultation                                                                             225 kr

Gruppe 2 telefonkonsultation                                                                125 kr

Gruppe 2 besøg 1                                                                                       325 kr

Gruppe 2 Tillægsydelser = SS x 2

Rejseafbestilling incl moms                                                                    580 kr

Lægeattest Minimal incl moms                                                              500 kr

Vaccinationer: Privat konsultation + vaccinepris

Havrix 1440                                                                                                260 kr

Havrix 360 børn                                                                                         220 kr

Twinrix                                                                                                         480 kr

Twinrix børn                                                                                               300 kr

Ambirix vaccine børn, kombivaccine hep A+B                                   435 kr

Hepatitis B voksne                                                                                    210 kr

Hepatitis B børn                                                                                         180 kr

Difteri og Tetanus                                                                                      60 kr

Centraleuropæisk Encephalit                                                                 300 kr

Gul feber                                                                                                      365 kr

Rabies                                                                                                          690 kr

Tyfus                                                                                                             250 kr

Hepatitis A vaccine + Tyfus, kombivaccine                                          535 kr

Influenza under 65 år                                                                              250 kr

Japansk Encephalitis                                                                              875 kr

Meningitis                                                                                                  435 kr

Kolera    2 doser                                                                                        370 kr

Polio                                                                                                            225 kr

Herpes Zoster                                                                                          1380 kr

Varilrix                                                                                                      555 kr