Priser

Vi har overenskomst med sygesikringen og almindelige konsultationer og henvendelser er selvfølgelig gratis.

Ved rådgivning omkring rejsevaccination koster den første konsultation 500 kr, da der skal udarbejdes en vaccinationsplan afhængig af rejsemålene og tidligere vaccinationer . Efterfølgende vaccinationer koster 200 kr i honorar samt vaccinernes indkøbspris. Bemærk at mange andre vaccinationssteder har en højere pris på vaccinerne og en lavere konsultationspris.

Priserne er vejledende – ændringer kan forekomme som følge af eksterne leverandørændringer.

Privat konsultation/vaccination                                                            500 kr

2 eller flere til ens vaccinationer                                                           200 kr

Kørekort incl moms                                                                                 550 kr

Uarbejdsdygtighedserklæring uden moms                                         500 kr

Erklæring på engelsk                                                                                100 kr

Syns og Høreprøve søfarende                                                                550 kr

Søfartsattest incl moms                                                                           930 kr

Gruppe 2 konsultation                                                                             200 kr

Gruppe 2 telefonkonsultation                                                                50 kr

Gruppe 2 besøg 1                                                                                       325 kr

Gruppe 2 Tillægsydelser = SS x 2

Rejseafbestilling incl moms                                                                    580 kr

Lægeattest Minimal incl moms                                                              500 kr

Vaccinationer: Privat konsultation + vaccinepris

Vaqta, hepatitis A                                                                                     260 kr

Vaqta, børn                                                                                                210 kr

Twinrix                                                                                                        555 kr

Twinrix børn                                                                                               310 kr

Ambirix vaccine børn, kombivaccine hep A+B                                   550 kr

Hepatitis B voksne                                                                                    210 kr

Hepatitis B børn                                                                                         190 kr

Difteri og Tetanus                                                                                     122 kr

Centraleuropæisk Encephalit                                                                 344 kr

Gul feber                                                                                                      360 kr

Rabies                                                                                                          695 kr

Tyfus                                                                                                             265 kr

Influenza under 65 år                                                                              200 kr

Japansk Encephalitis                                                                              880 kr

Meningitis                                                                                                  410 kr

Kolera    2 doser                                                                                        482 kr

Polio                                                                                                            225 kr

Herpes Zoster, Shingrix                                                                         1720 kr

Varilrix                                                                                                      555 kr