Aktuelt

Sygeplejerske Kamilla Holt er sygemeldt i en periode og i stedet tager sygeplejerske Ailar Djanai over.

Vi har fået et nyt vagttelefonssystem fra d. 1/1 2018. Man skal nu ringe på tlf. 28609880, hvis man har akut brug for lægehjælp eller ved større skader og vi er på arbejde. Tager vi ikke denne mobil eller hvis vi har lukket, så ring til anden læge på 78765702 hverdage undtagen fredage mellem kl. 12 og 16, da skal man ringe på 78765703.

Jeg er nu fast plejehjemslæge for Ankers Gade 25 Århus C.

Vi blev i efteråret 2016 akkrediteret.

Ved kontroller af kroniske lidelser sker det skiftevis hos lægen og sygeplejersken. Tirsdage, onsdage og fredage starter sygeplejersken kl.0730 øvrige dage fra kl.0800.  Der kan nu reserveres 10 min morgentider  hos lægen onsdage kl. 0740 og kl. 0750.